30 Jun, 2021

Keeping it as simple as possible

You know that you've had the same server too long when they discontinue the entire class of servers you were using and you need to migrate to a new instance. And you know you've not done anything with that server (and the blog running on it) for too long when you have no idea how that thing is actually working.

Its a good opportunity to start over from scratch, and a good motivation to the new thing as simply as humanly possible, or even simpler.

So I am switching to a statically generated blog as well. Not sure what took me so long, but thank good the tooling has really improved since the last time I looked.

It was as simple as picking Nikola, finding its import_feed plugin, changing the BLOG_RSS_LIMIT in my Django Mezzanine blog to a thousand (to export all posts via RSS/ATOM feed), fixing some bugs in the import_feed plugin, waiting a few minutes for the full feed to generate and to be imported, adjusting the config of the resulting site, posting that to git and writing a simple shell script to pull that repo periodically and call nikola build on it, as well as config to serve ther result via ngnix. Done.

After that creating a new blog post is just nikola new_post and editing it in vim and pushing to git. I prefer Markdown, but it supports all kinds of formats. And the old posts are just stored as HTML. Really simple.

I think I will spend more time fighting with Google to allow me to forward email from my domain to my GMail postbox without it refusing all of it as spam.

06 Feb, 2021

Pasniegtas LATA balvas par ieguldījumu atvērtu IKT risinājumu izstrādē

Šonedēļ, 4. februārī aizvadīta ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference “Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā” par atvērtības principu ievērošanu pandēmijas laikā valsts pārvaldē, privātajā sektorā un sabiedrībā kopumā. Konferences laikā pasniegtas LATA gada balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un  popularizēšanā – tās saņēmuši SIA “Zabix” un Latvijas Universitātes docente Anastasija Ņikiforova.

LATA konferences laikā tika godināti LATA gada balvas laureāti par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un  popularizēšanā.

Kategorijā “Atvērtākais risinājums” balvu saņēmusi SIA “Zabbix” par atvērtā pirmkoda IKT infrastruktūras uzraudzības risinājuma izstrādi, kas plaši tiek lietots pasaulē, un par sabiedrības izglītošanu par atvērtā pirmkoda programmatūru.

Kategorijā “Personība, kas veicinājusi atvērtību” apbalvota Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētniece un docente Anastasija Ņikiforova par aktīvu atvērto datu popularizēšanu, sabiedrības izglītošanu un zinātnisko darbību atvērto datu tematikā.

Edmunds Beļskis, LVRTC valdes priekšsēdētājs: “Izstrādājot risinājumus, IKT nozarei  ir ne tikai jāparedz potenciālie riski, bet arī jāuzņemas iepriekš nepieredzēts sociālās atbildības līmenis. Pasaulē IKT ekspertu aprindās 2020. gads tiek saukts par digitālās identitātes gadu, bet 2021. gadā globāli jārisina uzticēšanās jautājumi jaunajām e-komercijas un pārrobežu sadarbības formām.”

“Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā” lektoru vidū bija vairāk nekā desmit pašmāju un ārvalstu eksperti, kuri dienas gaitā iepazīstināja ar tādām tēmām kā digitālā identitāte un tās lietošanas iespējas mūsdienās, ģeotelpisko datu atvēršana Latvijā, interneta vēlēšanas, atvērtības principu ieviešanas pieredze valsts pārvaldē, uzņēmuma tēla veidošanā un citās jomās.

Konferences atvērtajās diskusiju istabās norisinājās darbsemināri – “Atvērtie ģeotelpiskie dati: kas mums kā sabiedrībai būtu jādara, lai veicinātu ģeotelpisko datu atvēršanu”, “Interneta vēlēšanas: tehnoloģiju iespējas un riski brīvu, aizklātu, drošu un demokrātisku vēlēšanu un referendumu norisei Latvijā”, “LATA vērtības: kāpēc ir vērts būt LATA biedram –  priekšrocības, iespējas un ieguvumi”, “Atvērtā programmatūra: atvērtais pirmkods valsts pārvaldē, izglītībā, privātajā sektorā; atvērtās saskarnes; tālmācības/tāldarba tehnoloģijas” un “ATEA tehnoloģiju istaba”, kur tika pārrunāta vienotas un atvērtas IT infrastruktūras resursa izveide uzņēmumā.

“Atvērtie ģeotelpiskie dati: kas mums kā sabiedrībai būtu jādara, lai veicinātu ģeotelpisko datu atvēršanu” darbseminārs pulcēja plašu interesentu loku, kas diskutēja, vai visiem ģeotelpiskajiem datiem jābūt atvērtiem un cik labs vai slikts datu veids ir bezmaksas dati ar reģistrētu piekļuvi. Apspriežot ekonomiskos ieguvumus no atvērtajiem ģeotelpiskajiem datiem, eksperti secināja, ka atvērti dati rada interesi, zināšanas, kam seko darbība produktu radīšanā, kas nes finansiālo ieguvumu. Atvērto datu portāls no sabiedrības sagaida datu atkalizmantošanas piemērus, veiksmes stāstus un pozitīvu pieredzi. Ģeotelpisko datu zinātāju kopiena ir gatava iesaistīties dažādu jautājumu apspriešanā un risināšanā, tāpēc darbseminārā tika ierosināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šogad rīkot regulāras atvērto datu domnīcas.

Darbseminārā “Interneta vēlēšanas: tehnoloģiju iespējas un riski brīvu, aizklātu, drošu un demokrātisku vēlēšanu un referendumu norisei Latvijā” eksperti pārrunāja vēlēšanu procesu, kas nav salīdzināms ar internetbankām vai citiem ierastiem procesiem, secinot, ka absolūti droša sistēma pasaulē nav uzbūvēta. Diskusijas dalībnieki aicina atbildīgās iestādes izveidot starpdisciplināru eksperta darba grupu, iesaistot tehniskos ekspertus, juristus, vēlēšanu procesa ekspertus, lai sagatavotu nacionāla līmeņa viedokli, kā Latvijai turpmāk būtu jāizmanto digitālās transformācijas iespējas vēlēšanu procesa uzlabošanai. Arī LATA ir gatava atbalstīt šādu darba grupu un iesaistīties tās darbībā.

Paužot gandarījumu par atvērtā pirmkoda programmatūras lietojumu aktuālākajos IKT projektos, darbistabas “Atvērtā programmatūra: atvērtais pirmkods valsts pārvaldē, izglītībā, privātajā sektorā; atvērtās saskarnes; tālmācības/tāldarba tehnoloģijas” eksperti uzsver Eiropas Savienībā plaši lietoto principu “atvērts pēc noklusējuma”, kas tiks iestrādāts arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 764. Tādejādi tiks noteikts, ka atvērtā pirmkoda programmatūra būs primārā izvēle valsts informācijas sistēmu veidošanā nākotnē. Tas neizslēgs no iepirkumiem un konkurences programmatūras ražotājus, kas piedāvā slēgta tipa licences, tomēr iepirkumos valsts iestādēm būs jāpamato šāda izvēle.

Savukārt “ATEA tehnoloģiju istabas” apmeklētāji uzsver mākoņpārvaldības priekšrocības, kam nav nepieciešama komplicēta IKT inženierija un tīklu pārvaldība, kas ļauj datiem palīdzēt ikdienā. Piemēram, novērtējot cilvēku plūsmu, identificējot pieprasītākās preces veikalā un nodrošinot drošību kopējā tīklā. Ir skaidrs, ka mūsdienu tehnoloģiju risinājumi mazina plaisu starp biznesa prasībām un IKT un, lai palielinātu inovācijas biznesā, nepieciešams optimizēt procesus un palielināt spēju mainīties un pielāgoties, ko nodrošina mākoņpakalpojumi.

Jānis Tupulis, LATA valdes priekšsēdētājs: “LATA vārdā pateicos visiem organizētājiem, lektoriem, dalībniekiem un īpaši atbalstītājiem par ieguldīto naudu, laiku un darbu! Mums bija iespēja pārliecināties, ka atvērtās tehnoloģijas – pirmkods, standarti un dati – ir dabisks veids, kā cilvēce var brīvi radīt nepieciešamo un ne tikai nepieciešamo. Arī atvērtu licencēšanas veidu izmantošana ir būtisks priekšnosacījumus radošās domas dzīvotspējai. Interese par atvērtajām tehnoloģijām arvien pieaug gan biznesa vidē un valsts pārvaldē, gan indivīdu līmenī, un tās ir aizvien būtiskāka sabiedrības atvērtības daļa.”

​LATA konference notika jau četrpadsmito gadu, tās video ieraksts ikvienam interesentam turpmāk pieejams saitē: https://www.lata.org.lv/konference-2021.

The post Pasniegtas LATA balvas par ieguldījumu atvērtu IKT risinājumu izstrādē appeared first on Kursors.lv.

13 Jan, 2021

Februārī notiks LATA konference “Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā”

Šī gada 4. februārī no plkst. 10.00 tiešsaistē notiks Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) ikgadējā konference, kas šoreiz veltīta atvērtības principu ievērošanai pandēmijas laikā valsts pārvaldē, privātajā sektorā un sabiedrībā kopumā. Konferences laikā notiks arī LATA gada balvas pasniegšana par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un  popularizēšanā.

LATA konference notiks jau četrpadsmito gadu un šī ir pirmā reize, kad tā ikvienam interesentam būs pieejama tiešsaistē. Konferenci bez maksas virtuāli apmeklēt aicināti IKT jomas profesionāļi, valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji, uzņēmumu un nozaru asociāciju pārstāvji, kā arī atvērto datu un tehnoloģiju entuziasti.

Jānis Tupulis, LATA valdes priekšsēdētājs: “Šajā laikā, kad klātbūtne nav iespējama, tehnoloģijas nodrošina saikni ar ārpasauli un dod daudzveidīgas komunikācijas iespējas. Informācijas tehnoloģiju profesionāļiem šie rīki ir bijuši ikdiena gadiem, bet redzam, ka kopumā mūsu sabiedrībā pielāgošanās jaunajai realitātei notiek pamazām. Tāpēc LATA konferencē apskatīsim sadarbības iespējas, ieguvumus un izaicinājumus, ar kādiem saskaras valsts pārvalde, uzņēmēji un atvērto tehnoloģiju kopiena šobrīd, kad pasaulē ierasto lietu norisi ietekmē pandēmija un ikvienam ir jāspēj pielāgoties”.

Tāpat konferencē tiks apskatītas tēmas par atvērto pirmkodu un atvērtajiem datiem, kā veicināt uz atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem balstītu inovāciju, jaunu pakalpojumu radīšanu, tiks pārrunāta arī hakatonu pieredze un veiksmes stāsti.

“Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā” lektoru vidū ir vairāk nekā desmit pašmāju un ārvalstu eksperti, tostarp Dr. Keegan McBride (Vācija), kurš dalīsies pieredzē un ieguvumos no Igaunijas atvērto datu ekosistēmas pārveides un “Wunder” pārstāvis Otso Lahti (Somija) – viņa uzstāšanās būs veltīta digitālo risinājumu piekļūstamības pamatprincipiem. LVRTC  valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis iepazīstinās ar digitālās identitātes lietošanas iespējām, Latvijas Universitātes profesors Andris Ambainis stāstīs par interneta vēlēšanām, LU Datorikas fakultātes pētniece un docente Anastasija Ņikiforova – par atvērto datu savlaicīgumu nacionālajos atvērto datu portālos ar pandēmiju saistītiem datiem un “Mērniecības datu centra” izpilddirektore Una Krutova – par zelta vidusceļu ģeotelpisko datu atvēršanai Latvijā.

Pilna konferences programma, reģistrācija konferencei un tiešraide būs pieejama saitē: https://www.lata.org.lv/konference-2021.

Pasākuma laikā notiks arī ikgadējā LATA gada balvas pasniegšanas ceremonija ar mērķi izcelt un godināt Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un  popularizēšanā.

Savukārt četrās atvērtajās diskusiju istabās notiks darbsemināri par atvērtajiem ģeotelpiskajiem datiem, atvērto programmatūru, interneta vēlēšanām un LATA vērtībām.

The post Februārī notiks LATA konference “Kā palikt atvērtiem jaunajā laikmetā” appeared first on Kursors.lv.

17 Sep, 2020

Hostinga Vadibas Panelis

Belgique – Français. Belgija – Nederlands. Bolivija – Español. Bosnija un Hercegovina – Horvatija. Brazilija – Portugue. Kanada – anglu valoda. Kanada – Français. Cile – Español. Kolumbija – Español. Kostarika – Español. Crna Gora – Srpski. Danmark – Dansk. Mes velamies pec iespejas atrak sniegt jums jaunako palidzibas saturu jusu valoda. Ši lapa ir automatiski tulkota, un taja var but gramatiskas kludas vai neprecizitates.

Mes velamies, lai šis saturs jums butu noderigs. Vai šis lapas beigas varat mums pateikt, vai ši informacija jums nodereja? Skatiet originalo rakstu anglu valoda: Lietojumprogrammu virtualizacijas parvaldibas servera pakalpojumu var neizdoties sakt ar Microsoft Application Virtualization 4. 5 App-V 4. 5 serveri ar šadu kludu: Ši kluda var rasties, ja Program-V parvaldibas serveris ir instalets nosauktaja SQL instance, kas ir konfigureta dinamisko portu izmantošanai.

Ja lietojumprogrammas virtualizacijas parvaldibas mājas lapu hostings startešanas laika nevar izveidot savienojumu ar šo datu bazi, tiek generets kludas zinojums. Tas var notikt, ja instalešanas laika tiek kodets ports un tiek mainits porta numurs, vai B, ja SPN nav pareizi registrets pakalpojumam. Ja instalešanas laika ports tika ievadits manuali, SQLServerPort tiks kodets, lai izmantotu šo porta numuru.

Registrešanas – jums iepriekš jainforme naktsmitne par savu ierašanas laiku.

Dažadi Izraudzita smekešanas zona Gaisa kondicionetajs Visi viesu numuri ir nesmeketaju. Apsardze Ugunsdzešamie aparati Videonoverošana Ara izmitinašana Videonoverošana koplietošanas telpas Dumu detektori visu diennakti. Registrešanas – jums iepriekš jainforme naktsmitne par savu ierašanas laiku. Izrakstišanas lidz pusnaktij Berni un gultasvietas Bernu politika Šeit var uztureties jebkura vecuma berni. Berni vecuma no 14 gadiem naktsmitne tiek uzskatiti par pieaugušajiem.

Nav vecuma ierobežojuma Registracijai nav vecuma ierobežojuma.

Bernu gultinas šaja viesnica nav pieejamas. Šaja naktsmitne nav pieejamas papildgultas. Nav vecuma ierobežojuma Registracijai nav vecuma ierobežojuma. Maksajums tikai skaidra nauda Ipašumu var apmaksat tikai skaidra nauda. Smekešana Smekešana nav atlauta. Der zinat: Šis ipašums nepielauj vecpuišu / vecmeitu ballites vai citus lidzigus pasakumus. Juridiska informacija Šo ipašumu parvalda privats viesis.

Gruti atrast autostavvietu un ka registreties.

Pilnu informaciju skatiet pardeveja saraksta. Jasina kungs bija draudzigs, bet mes vinu neizmantojam. Gruti atrast autostavvietu un ka registreties. Autostavvieta atrodas aiz Šveices darza viesnicas. Viniem ir otra autostavvieta, kuru var koplietot, tacu vispirms ir jamaksa un pec tam jaatgust nauda. Tad jums jazvana kadam, kurš parada dzivoklus un nodod atslegu.

Mes to izmeginajam divas reizes dažados Šveices darza vestibilos, pirms viens no viniem mums deva mobilo sakaru no majas servisa no bezgalibas. Rezervešanas laika agoda ir japaskaidro, ka registreties, un mobilo numuru, uz kuru zvanit. Virtuvei ir tipisks slikts aprikojums traukiem, nažiem utt. Hostinga vadibas panelis. Iznemiet aizsardzibu.

Diviem parejiem pakalpojumu sniedzejiem šis parametrs ir sliktaks par velamo raditaju.

Stunda nosutito e-pastu skaits. Vienlaicigu savienojumu skaits. Tas, manuprat, ir objektivakais raditajs. Diemžel šo atrumu nodrošina tikai hostings Latvijā. Diviem parejiem pakalpojumu sniedzejiem šis parametrs ir sliktaks par velamo raditaju. Es neesmu parliecinats, bet ir iespejams, ka, konsultejoties ar pakalpojumu sniedzejiem un optimizejot jusu vietni, ir iespejams sasniegt velamo rezultatu ari ar šiem pakalpojumu sniedzejiem. Raksta sakuma es uzskaitiju minimalas mitinašanas prasibas, kas butu nepieciešamas timekla mitinatajam.

Lai salidzinatu cenas, es izvelejos salidzinat viena gada apkalpošanas maksu. Timekla mitinašana ar attieksmi. Atrakais SSD, antivirusu un ugunsmuri bez maksas, viegls e-pasts un draudzigs klientu atbalsts. Resursi, kas pieškirti klientiem. Apmierinati klienti. Kas jums jazina par mitinašanu. Kriteriji hostinga nodrošinataja izvelei. Nemot vera lielo pakalpojumu sniedzeju skaitu, kas darbojas Latvijas tirgu, hostela izvele nav tik vienkarša. Hostings Latvija, to cenu salidzinajumi un vertejums.

Es par prioritati esmu devis tos mitinašanas pakalpojumu sniedzejus, kas nodrošina tehnisko atbalstu visu diennakti. Attiecigi, vai mitinašanas pakalpojumu sniedzejs izmanto jaunakas tehnologijas un programmaturu. Es novelu jums veiksmi, izveloties sev piemerotako hostingu! Informacija, kas ietverta mitinašanas reitinga. Sazinieties ar mums, lai iegutu informaciju par hostinga reitingu. Šaja vietne tiek izmantotas sikdatnes anglu valoda. Citi pakalpojumi. Serveru noma Ipaša serveru noma Jautajumi un atbildes Klientu iegušanas programma DNS administrešana Bezmaksas vietne Bezmaksas vietne: aplikacija Atlaides WordPress labošana.

Bieži vien loti prasigs attieciba uz reagešanas laiku tiešsaistes reklamas, reallaika attelojumu, gramatvedibu, tiešu parvaldibu utt. Mes izmantojam sikfailus, lai personalizetu saturu, reklamas un analizetu musu datplusmu. Mes ari dalamies ar informaciju par musu vietnes izmantošanu ar musu Google partneriem. Jus piekritat musu sikdatnem, ja turpinat izmantot musu vietni.

Ja man butu jasniedz savi ieteikumi, tad es teiktu, ka jums pietiek ar Nano. Kurš ir drošs un uzticams partneris. E-pasta filtri 1 Virusu aizsardziba izmanto ClamAV antivirusu riku komplektu, kas paredzets tikai e-pasta skenešanai pasta vartejas. Tas skene, atklaj un nonem visas nevelamas programmas, kas var sabojat jusu datus vai parkapt normalu datora darbibu.

The post Hostinga Vadibas Panelis appeared first on slackers.lv.

06 Sep, 2020

Kas Ir Nepieciešams, Lai Sanemtu Paterina Kreditu?

Šobrid ātrie kredīti joprojam ir pieejami, tacu lidz ar planotajam izmainam likumos, kas ierobežos maksimalo procentu likmi, ir paredzams, ka dala kreditoru, kas koncentrejas uz istermina kreditiem savu darbibu izbeigs. Tas nozime, ka samazinasies konkurence, bet stingra regulejuma apstaklos tas, iespejams, nav pats sliktakais variants, kas var notikt ar kreditu tirgu Latvija. Ta ka atro kreditu nemejiem nav janorada aizdevuma izmantošanas merkis, tad naudu var izlietot visdažadakajam vajadzibam.

Publiski pieejama informacija liecina, ka Latvijas iedzivotaji šo kreditu izmanto, galvenokart, tajas reizes, kad steidzami javeic maksajumi par kadu preci vai pakalpojumu. Galvenie aiznemuma izmantošanas veidi:. Kopuma varam secinat, ka atrais aizdevums interneta ir noderigs pakalpojums gan Latvija, gan arzemes stradajošajiem musu valsts pilsoniem. Pats svarigakais, lai varetu to izmantot ir atbilstoša maksatspeja un pozitiva kreditešanas vesture.

Lai varetu interneta sanemt atro kreditu ir jaaizpilda pieteikums, ka ari japarskaita 0,01 eur uz aizdeveja bankas kontu. Šis maksajums ir paredzets, lai apstiprinatu registraciju un netiek atgriezts ari tad, ja kredits tiek atteikts. Naudas parskaitijums tiek veikts tikai uz Latvija registretu kreditistadi vai arvalstu bankas meitasuznemumu Latvija.

Atrais aizdevums interneta ir loti erts pakalpojums, kas pieejams ari arzemes stradajošiem cilvekiem. Ja esat spejigs pieradit savu maksatspeju, tas jus varat sanemt atro kreditu. Aizpildiet pieteikumu interneta un dažu minušu laika sanemsiet atbildi no aizdeveja. Lai sanemt kreditu, jums bus nepieciešams ari konts kada no Latvijas bankam.

Ka rikoties, ja cilveks neatdod naudu?

Diez vai bus parspilejums teikt, ka teju ikviens cilveks kadreiz bija aiznemis vai aizdevis naudu. Atbalstit draugu vai radinieku vai lugt atbalstu ir pašsaprotami, tacu finanšu lietas medz gadities ari sarežgijumi. Ka rikoties, ja cilveks neatdod naudu? Kadas ir aiznemšanas iespejas cilvekiem ar paradiem? Mekle atbildes uz svarigakajiem jautajumiem musu…

Tu pieej pie savas mašinas, ieliec roku kabata, lai izvilktu atslegas un sajuti vien tukšumu – tas ir viens no auto ipašnieku murgiem, kas diemžel piepildas itin bieži. Mašinas atslegu zaudešana, protams, nav tik dramatiska, cik mašinas zadziba, tacu situacijas atrisinašana prasa laiku, nervus un naudu.

Kur skriet?Ko darit,…. Kapec ta notiek? Viens iemesls – latvieši ir gardeži, kuriem garšo tikai labaka un dargaka partika. Ja problemu celonis ir bezdarbs, tad bus vien japacenšas pec iespejas atrak atrast darbs. Ja problemu celonis bus netaisniga riciba no kreditora puses, tad jums bus nepieciešams versties pie LAFPA un PTAC , lai tie palidz risinat problemu ar negodpratigo aizdeveju.

Galvenais ir rikoties un neslepties no radušas problemas – tikai ta jus spesiet verst visu uz labu. Ka naudas aizdevumu salidzinašana lauj ietaupit? Ka zinams, tad tikai salidzinajuma var noškirt to, kas neatbilst jusu prasibam vai konkretajai situacijai. Aizdevuma izvele nav nemaz tik vienkaršs process ka tas var sakotneji likties, tapec naudas aizdevumu salidzinašana jauztver nopietni.

It ka lidzigie kreditešanas nosacijumi patiesiba var slept sevi daudz un dažadus zemudens akmenus. Kreditoru salidzinataji lauj atri un kvalitativi izveleties sev piemerotako aizdeveju, neprasot no jums nekadus personas datus. Brokeri šaja zina loti greko un tiklidz jus nosutat tiem savu kredita pieteikumu, tas automatiski tiek izsutits visiem kreditoriem.

Šis modelis no vienas puses sniedz plašaku piedavajumu klastu, tacu patiesiba bieži vien balstas tikai un vienigi uz brokera uz kreditora savstarpejo idevigumu. Klasiskie aizdevumu salidzinataji, kuri neievac personas datus, bet vienkarši atspogulo visus piedavajumus viena tabula, lauj cilvekam pašam izlemt, kuram aizdevejam pieteikties un sniegt savu sensitivo informaciju. LV majas lapu – apsolam, mes jums neuzbazisimies ar reklamu.

Situacija, kad cilveks ir uznemies vairakas paradsaistibas, var rasties milzigas problemas ar šo saistibu izpildi. Ka klasisks piemers ir vairaku atro kreditu nemšana un nespešana tos laicigi atdot, visu laiku veicot sistematiskas pagarinašanas vai soda komisiju maksašanu. Tas nedzeš pamata paradu un nelauj tikt ara no apburta loka. Šadai situacijai ir risinajums – kreditu apvienošana viena maksajuma bez kilas , kas apvieno visus mazos aizdevumus viena liela paterina kredita.

The post Kas Ir Nepieciešams, Lai Sanemtu Paterina Kreditu? appeared first on slackers.lv.

29 Aug, 2020

Registrešanas un iepirkšanas vietne aliexpress

Radeon RX Vega 10 2. Radeon Vega 10 3. Radeon Vega 3 6. Radeon Vega 6 1. Radeon Vega 8 Radeon Vega 9 3. Videokartes atmina Videokartes atmina norada, vai videokarte savam funkcijam izmantos dalu no klepjdatora RAM, vai videokartei ir noteikts MB savas atminas. Jo lielaka atmina, jo atraka ir ši modela videokarte.

Dinamiska VR virtuala realitate ir gatava datora atbalstam simuletas virtualas realitates pasaule, kur varat mijiedarboties ar apkartejo virtualo vidi. Ja Darbojas tikai ar NVidia ražotam videokartem. AMD FreeSync tehnologija, kas sinhronize ramjus starp ekranu un videokarti, ka rezultata ieverojami uzlabojas pareiza attela projekcija uz ekrana. Darbojas tikai ar videokartem, kuras ražo AMD.

Veiksmi tev!Pakalpojums ir augsta, profesionala limeni.

Microsoft Edge. Citi šobrid lasa Paskaidrojumu: kapec armeni un azerbaidžani nevar vismaz gadu sadalit Kalnu Karabahu? Šoks Magonu ferma!Esmu nopircis no jums diezgan daudz un bieži, nekad to neesmu noželojis. Es ievietoju atsauksmes Facebook un Draugu portalos. Veiksmi tev!Pakalpojums ir augsta, profesionala limeni. Tapec es ari perku.

Pec maksajumu veikšanas jums tiks izsniegts ceks.

Ja mes runajam par vestulu un dokumentu nosutišanas pakalpojumu, tas driz tiks palaists. Pasta nodala ir paredzeta pecapmaksas iespeja, tacu šis pakalpojums ir paredzets tikai musu partneru klientiem, ar kuriem mums ir noslegts ligums. Maksat ar kreditkarti vai maksajuma kodu var tikai pasta. Pec maksajumu veikšanas jums tiks izsniegts ceks. Taja teikts, ka sanemejs sanem aliekspress, sanemot Sutijumu, bet vai sutitajs sanem ari SMS, ka sutijums ir piegadats?

Izveidojiet veikalu un ievadiet produktus un informaciju. Mes piegadajam preces ari uz jusu majam visa Latvija. Kartojiet produktus pec kategorijam 2. Meklejiet preces ar meklešanas, filtrešanas un grupešanas funkcijam. 3. Parlukojiet katalogu un sanemiet ieteikumus citiem lidzigiem produktiem. 4. Sanemiet atsauksmes un uzziniet pirmie par akcijam un izpardošanu. 5. Pasutijuma statuss Jus varat sekot sava pasutijuma statusam.

Ipašie piedavajumi Jus busiet pirmais, kurš sanems musu labakos piedavajumus. Drizuma sekojiet sadalai Uzzinat vairak. Tapec, kamer es atcerejos, ka man ir garantija, es uzrakstiju viniem e-pastu un pastastiju par savu problemu, man tika pasutits Hdd, kuru es sabojaju. Lai atgrieztu preci, jums ir nepieciešams rekins, kuru es nesanemu, es paris reizes sazinajos ar uznemuma operatoriem, jebkada veida tika panakta vienošanas, ka tas tika nosutits, bet diemžel neka.

Es sanemu atbildi, ka pirms pusotra gada nopirku dzelzi. Kaut kas notika un vairs nedarbojas. Es neattiecos uz 1. a, garantijas lietu, lai veiktu nepieciešamos pasakumus, un es atgušu iegadato produktu darbiba. Neskaitami e-pasta zinojumi ir atbildeti nenoteikta teksta. Tas ir pilnigi nepienemami no 1. a puses. Kad jums ir janem nauda no klienta, tad visa sistema ir izstradata, erta utt. Bet, kad jums jauznemas atbildiba par produktu ar trukumiem, tad ignorejot, velkot laiku un neskaidribas.

Neperciet neko šaja veikala! Pasutitas dušas kabines vieta tika atnesta pavisam cita, uz neskaitamiem e-pastiem atbilde ir tada, ka informacija tiks parsutita, zvani Uz neko sakarigu nevar atbildet, pagajušas vairak neka 14 dienas, produkts netiek mainits, nauda netiek atgriezta. Iepriekš atvainojos par ciešanam krievu valoda, pec dažam dienam es dublešos latviešu valoda. Es nopirku datoru, kas, manuprat, ir bojats. Uz ekrana bija domuzime.

Nauda netiek atdota pusotru menesi.

Lidz 24. julijam ar mani neviens nav sazinajies, un nauda netiek atgriezta. Atbild tikai uz to, ka viss ir nodots dienestam. Nauda netiek atdota pusotru menesi. Jautajums ir, cik ilgi man jagaida dienas, lai piezvanitu uz talruni garantijas remontam. Kopš pirkuma dienam vinam ir trukumi – sauceja zvans ir bijis arpus 5 sekundem.

Labi, izdzivoju, bet pec 2. es piesaucu garantiju. Lai paatrinatu remontu, man, ogrenietim invalidam, tika piedavats nogadat vinu tuvakaja Mttc pienemšanas vieta. Dienas, gaidama iszina, ka talrunis veda uz garantijas remonta darbnicu? Dienas noveda pie ta, ka es gribeju nopirkt klepjdatoru, tacu pieejama informacija nebija pietiekami detalizeta, lai es varetu droši izveleties, tapec pa talruni sazinajos ar 1. a, lai uzzinatu nepieciešamo papildu informaciju.

The post Registrešanas un iepirkšanas vietne aliexpress appeared first on slackers.lv.

30 Nov, 2019

Aicina pieteikties Atvērto tehnoloģiju gada balvai

Lai izceltu un godinātu Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā, LATA izsludina konkursu “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2019”.

Balva tiks pasniegta par  atvērto datu un tehnoloģiju kultūras veicināšanu trīs nominācijās.

Publiskais sektors

Šajā nominācijā aicinātas pieteikties valsts vai  pašvaldības iestādes, tajā skaitā izglītības iestādes, kas savā ikdienas darbībā izmanto atvērtas tehnoloģijas, tajā skaitā atvērtā pirmkoda programmatūru vai arī iestādes, kas kļuvušas pieejamākas sabiedrībai, ieviešot uz atvērtām tehnoloģijām balstītus risinājumus, piemēram, e-pakalpojumus vai atvērušas, tas ir, padarījušas publiski pieejamus noteikta veida datus. Šajā kategorijā aicinātas pieteikties arī tās iestādes, kas ar savu darbību ir veicinājušas atvērtības ideju popularizēšanu sabiedrībā.

Privātais sektors

Šajā nominācijā ir aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri ir radījuši oriģinālus risinājumus un produktus, vai lokalizējuši risinājumus, kur izmantotas atvērtas tehnoloģijas, tajā skaitā atvērti standarti, atvērtais pirmkods vai atvērtie dati.

Fiziska persona

Šajā nominācijā var pieteikties ikviens, kurš ieviesis, latviskojis atvērtā pirmkoda risinājumus, gatavojis mācību materiālus, izglītojis sabiedrību par atvērtiem standartiem, atvērto pirmkodu, atvērtiem datiem, organizējis pasākumus vai popularizējis atvērtās tehnoloģijas.

Balvai var pieteikties juridiska vai fiziska persona līdz 2020. gada 20. janvārim, aizpildot un iesniedzot balvas pieteikuma anketu uz e-pastu lata@lata.org.lv. Pretendentu balvai var pieteikt arī cita juridiska vai fiziska persona, aizpildot par pretendentu pieteikuma anketu. Uzvarētājus noteiks LATA valde atbilstoši konkursa nolikumam. (Konkursa nolikums: ODT formātā, PDF formātā). Uzvarētāji tiks apbalvoti LATA konferencē 2020. gada 30. janvārī.

2018. gada balvas ieguvēji

Pirmo vietu kategorijā atvērtākā iestāde publiskajā sektorā ieguva Centrālā vēlēšanu komisija par visu deputātu kandidātu un vēlēšanu rezultātu datu pieejamības nodrošināšanu atvērto datu formātā. Tas apliecina, ka Latvija iestājas par demokrātisku un caurskatāmu vēlēšanu norisi, publicējot datus Atvērto datu portālā.

Pirmo vietu balvu kategorijā izcilākais tehnoloģiju risinājums privātā sektora biznesā tika Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtam un SIA “Axia Broadcast Technologies” par “Livewire” atvērto tehnoloģiju profesionālas kvalitātes skaņas pārraides un komutācijas sistēmu izveidei uz standarta IP/Ethernet tīklu bāzes.

Pirmo vietu kategorijā būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju popularizēšanā, kā fiziskai personai ieguva Viktors Zagorskis par aktīvu pozīciju, pārliecību un līdzdalību atvērto tehnoloģiju un atvērtā pirmkoda risinājumu apgūšanā, ieviešanā, izglītojošo materiālu sagatavošanā un sabiedrības izglītošanā.

The post Aicina pieteikties Atvērto tehnoloģiju gada balvai appeared first on Kursors.lv.

31 May, 2019

Ko varam sagaidīt no Apple WWDC 2019

Pagājušā gada WWDC bija atkāpes solis prom no jaunu aparatūras modeļu paziņojumiem. Patiesībā Apples gadžetu rindas pēdējā gada laikā lielākoties ir bijušas izziņotas pēkšņi. Pirms lielās Apple televīzijas reklāmas, kompānija nāca klajā ar vairākiem paziņojumiem presei, kuros bija uzsvērti nelieli galveno gadžetu līniju jauninājumi.

Tieši pagājušajā nedēļā tas notika ar MacBook, izlaižot klusu paziņojumu par pēdējo mēģinājumu atrisināt ieilgušās problēmas ar neprecīzi funkcionējošajiem taustiņiem. Savukārt nākamās nedēļas Apple izstrādātāju, jeb developeru šovs tiks veidots tā, lai tas būtu kaut kas pavisam citāds. Visas pazīmes norāda uz kādu lielu paziņojumu, ļoti iespējams, kādu jaunu Pro aparatūru.

Pēc diezgan lēnā I/O un tehniskās uzbūves problēmām, Apple tiešām varētu uztaisīt Pro līnijas uzlabojumus. Uzņēmums nav imūns pret lielākajām mūsdienu rūpniecības un tehnoloģiju tendencēm, tāpēc šobrīd atrodas sava veida krustcelēs. Apple jaunākais finanšu ieskats parādīja, ka galvenā uzmanība tiks novirzīta no aparatūras uz pakalpojumiem un saturu. Tam ir jēga – galu galā, viedtālruņu pārdošana ir palēninājusies visā pasaulē. Tāpat Apple ir uzsākuši veikt apjomīgus ieguldījumus saturā, izmantojot Apple TV +.

Protams, WWDC savā būtībā ir šovs priekš attīstītājiem, jeb izstrādātājiem. Un, lai gan pirmdiena ir ļoti svarīga visai sabiedrībai, šova patiesais raksturs iezīmē to, kas gaidāms dažādo Apple operētājsistēmu pasaulē.

Sāksim ar lielāko – iOS 13

Informācijas noplūdes jau ir sākušās, un līdz šim lielākais jaunums ir Dark Mode ieviešana, kas seko MacOS pēdās. Vieglāk ar acīm un baterijai. Atjauninājumam visdrīzāk būs tāda pati forma kā darbvirsmā MacOS, sākot ar Apple iOS aplikācijām un beidzot ar trešo pušu izstrādātajām mobilajām lietotnēm. Tomēr, ņemot vērā to, cik daudz agresīvāka un iesaistošāka ir iOS attīstības kopiena, ir paredzams, ka tās šajā laikā parādīsies visnotaļ ātri.

Bloomberg ir ieguvis papildu informāciju par iOS 13, kas, kā tiek ziņots, darbojas zem segvārda “Yukon” (acīmredzot Apple jau strādā pie iOS14, Azul, un tam būs 5G un AR fokuss).

Nav brīnums, ka lietotne Health ir pārvērtusies. Patiesībā varam sagaidīt, ka veselība atkal būs Apple uzmanības centrā (arī: Apple Watch). Tiek baumots, ka Duet Display – iPad kā otrā papildus ekrāna funkcionalitāte, jau kādu laiku darbojas un tiek testāta. Daudziem tas varētu šķist kā game-changer un native iPad ārējā displeja atbalsts tikai padarīs visu labāku.

MacOS 10.15

Tāpat kā viedtālrunis, arī dators atrodas pārejas telpā, lai gan tā identitātes krīze turpinās jau kopš brīža, kad viedtālrunis to pilnībā aizēnoja. Daudziem Windows personālo datoru ražotājiem tas nozīmē jaunas pieejas kā otrie ekrāni, kas šonedēļ prezentēti Computex izstādē Taipejā.

Tomēr priekš Apple tas nozīmē, ka uzņēmums pilnībā atgūst radošo profesionāļu karaļa troni pēc tam, kad no Microsoft un Samsung puses ir ieplūdusi konkurence. Bet, lai sāktu visu no jauna, uzņēmums atkal aizņemsies dažas lietas no iOS.

Pagājušajā gadā Apple prezentēja trīs aplikācijas — News, Stocks un Voice Memos – kā priekšskatījumu gaidāmajai spējai nosūtīt iOS aplikācijas uz MacOS darbvirsmu. Šajā mēģinājumā ir plānots veicināt Mac aplikāciju izstrādi un pašā uzmanības centrā būs risinājumi ar segvārdu “Marzipan” (Apple viss šogad ir iekļauts segvārdos). Citi topošie MacOS no iOS ņemtie elementi ir Screen Time, iMessage effects un Siri shortcuts, kā arī dažu esošo Mac programmatūru atjauninājumi.

Mac dzelži

Tomēr ļoti aizraujoša solās būt ilgi gaidītā Mac Pro atjaunotā versija. Taču nevajadzētu būt pārlieku priecīgiem, tāpēc, ka mēs visi jau iepriekš esam apdedzinājušies. Kā jau iepriekš tika minēts, Apple šajā produktu kategorijā ietur pauzi, kas paredz pilnībā pārveidot augsto spēju darbvirsmu ierīču klāstu. iMac Pro ir nobriedis vajadzībai pēc dažiem uzlabojumiem, bet daudziem profesionāļiem ar prasīgām vajdzībām, sirdī vēl joprojām ir izdedzis caurums miskastes formā.

Gandrīz visas pazīmes norāda uz to, ka nākamajā nedēļā ieradīsies ilgi gaidītais atsvaidzinājums. Tāpat iespējams gaidīt paziņojumu par nesen izloloto 31,6 collu, 6K pro displeju, kas lieliski iederētos līdzās MacPro un jūsu čeku grāmatiņas kūpošajiem pelniem.

Un vēl…

Apple jaunākais notikums bija viss par Apple TV. Uzņēmumam bija DAUDZ ko parādīt šajā frontē, un, lai gan jau ir pienākusi atjaunotā lietotne, gaidām, ka uzņēmums turpinās runāt par Apple TV +, par gaidāmo miljardu dolāru vērto, kabeļtelevīzijas nogalināšanu un maksas satura piedāvājumu no Apple kompānijas.

Pēdējā reizē, kad Apple stāstīja par Apple pulksteni, bija jāapspriež dažas ziņas par tranzītu. Starp citu, tas notiks rīt Ņujorkā. Šoreiz veselības jomā var sagaidīt patiešām daudz. Tas jau kādu laiku ir bijis uzņēmuma uzmanības centrā, gan kā veids, kā atšķirt produktu no citiem nogurdinošiem produktiem, gan lai FDA un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji to uztvertu nopietnāk. Menstruālā izsekošana un līdzeklis zāļu izsekošanai, šķiet, jau ir iegājies ikdienas darbā.

Tāpat ir arī ar jaunajiem balss ziņojumiem (Voice Memos), kalkulatoru (Calculator) un Apple grāmatu lietotni (Apple Books).

Ballīte sākas jau pirmdien plkst. 10:00 PT/1PM ET.

The post Ko varam sagaidīt no Apple WWDC 2019 appeared first on Open News.

03 Aug, 2018

23 Mar, 2018

Automation of embedded development

I am wondering if there is a standard solution to a problem that I am facing. Say you are developing an embedded Debian Linux device. You want to have a "test farm" - a bunch of copies of your target hardware running a lot of tests, while the development is ongoing. For this to work automatically, your automation setup needs to have a way to fully re-flash the device, even if the image previously flashed to it does not boot. How would that be usually achieved?

I'd imagine some sort of option in the initial bootloader that would look at some hardware switch (that your test host could trip programmatically) and if that is set, then boot into a very minimal and very stable "emergency" Linux system, then you could ssh into that, mount the target partitions and rewrite their contents with the new image to be tested.

Are there ready-made solutions that do such a thing? Generically or even just for some specific development boards? Do people solve this problem in a completely different way? Was unable to find any good info online.

27 Mar, 2017

Brīvpieejas tiešsaistes kurss Cybersecurity Essentials

LU Datorikas fakultāte E-prasmju nedēļas ietvaros sadarbībā ar Cisco Tīklu Akadēmiju publicējusi brīvpieejas tiešsaistes kursu par kiberdrošības pamatiem - Cybersecurity Essentials. Kurss ir brīvi pieejams jebkuram - vietnē https://www.netacad.com/campaign/492617 . Tajā būs jāreģistrē savs konts ar savu e-pastu, un kursu var brīvi lietot no jebkura datora jebkurā laikā līdz 30. aprīlim.
Kurss ir paredzēts apgūšanai 16 stundu laikā, domāts cilvēkiem, kam ir labas iemaņas darbā ar datoru un Internetu, un kas vēlas iepazīties ar kiberdrošības pamatiem. Kursa saturs ir angļu valodā, sadalīts nodaļās, un katrai no tām ir tests (Quiz), kas parāda, cik labi cilvēks ir apguvis nodaļas tēmu. Kursa beigās ir paredzēts nokārtot eksāmenu - arī testa veidā, līdz ar to sekmīgi pabeigt kursu. Būs arī sertifikāts par sekmīgu kursa pabeigšanu.

Tēma: 
Kategorija: 

19 Oct, 2016

Kollektivet (2016)

Riga IFF kinofestivāla ietvaros apmeklēta dāņu filma Komūna / Kollektivet. Pietiekami īss sižeta apraksts, lai neko neizpaustu:

Eriks, arhitektūras pasniedzējs, no tēva manto lielu, vecu savrupnamu Kopenhāgenas ziemeļos. Viņa sieva Anna, pazīstama TV ziņu diktore, ierosina uzaicināt draugus kopīgi apdzīvot lielo namu. Šādi viņa cer izvairīties no garlaicības, kas sāk parādīties abu laulībā.

Filma iesākas ar vizuāli pievilcīgiem kadriem, notikumi risinās minētajā mantotajā privātmājā. Aptuveni 1970. gadi. Erikam ideja gan ne pārāk patīk, bet viņš tiek pierunāts (vispirms izdarot un tad prasot atļauju). Lai arī idejiski jaunie komūnas biedri ir draugi un paziņas, īpaši nav noprotamas pagātnes saites un šķiet, ka kopiena apgriezienus uzņem pārāk strauji. Komūnas dzīve attīstās, radot noteikumus, ka nevis visi dzīvo pie Ērika (īpašnieka), bet ir pietiekami vienlīdzīgi. Protams, cilvēki ir pietiekami jauni «ar savām vajadzībām» un seko kadri kas tuvāki «sapuvušo rietumu» attēlojumam, nevis kaut kam no padomijas komunālā dzīvokļa. Interesants noteikums, iespējams noderēs tiem, kam māju uzkopj robots: visas koplietošanas telpās atstātās privātās mantas tiek sadedzinātas pagalmā.

Protams, galvenā stāsta daļa ir par šo «garlaicību, kas sāk parādīties abu laulībā», atšvešināšanos un samierināšanos ar to, pamatīgie iesaistoties arī trešajai pusei un komūnas dalībniekiem. Pavērsieni un atrisinājumi pietiekami negaidīti un minējumi par turpmāko sižeta attīstību neprecīzi (pārāk maza pieredze Eiropas kino?). Izklaidējoši, sižets lieki garumā netika vilkts.

Vērtējums: 4/5 *

Noskaņai, pīpētāju stūrītis pie kinoteātra.

#splendid #smokers #rigaiff

A photo posted by Mārtiņš Bruņenieks (@papuass) on


04 Oct, 2016

Timelapse no GoPRO fotogrāfijām ar FFmpeg

Timelapse iegūšanai no GoPRO sabildētajiem kadriem izmantojama šāda FFmpeg komanda:
ffmpeg -r 15 -f image2 -start_number 12345 -i "bildes/G%07d.JPG" -vcodec libx264 -s hd1080 timelapse_1080P.mp4

Parametru «r» var mainīt, lai paātrinātu/palēninātu gala rezultātu.

26 Sep, 2016

Plānojam LPD 2016.2

21. oktobrī notiks Linux Prezentāciju Diena. Sīkāk - Latvijas LPD 2016.2 lapa. Aicinām kopienu vai uzņēmumu pārstāvjus pieteikties demonstrācijām.

Tēma: 
Kategorija: 

02 May, 2016

Ubuntu 16.04 LTS un Fedora 24 sagaidīšanas pasākums

Šo ceturtdien, 5. maijā, pulksten 18:00 notiks LU Linux Centra un Latvijas Atvērtā Koda Asociācijas rīkotais operētājsistēmas Ubuntu Linux 16.04 laidiena sagaidīšanas pasākums.
Kopīgi apskatīsim, kādi būtiski jauninājumi ir iekļauti šajā Ubuntu Linux ilgtermiņā atbalstītajā versijā (LTS) un ielūkosimies izmaiņās, kuras ir veiktas Ubuntu atbalstītajās pakotņu pārvaldīšanas sistēmās un tajās pieejamajās lietotnēs.
Tāpat iedziļināsimies drīzumā iznākošās Fedora 24 atnestajā funkcionalitātē un diskutēsim par Linux kā pilnvērtīgas darbstaciju operētājsistēmas attīstību paredzamā nākotnē.
Tikšanās norit LU Linux centrā, Raiņa bulvārī 19, 032. kabinetā.

Tēma: 
Kategorija: 

06 Aug, 2015

Par ziedojumiem

Otrdienas vakarā Mana Balss atbildēja Nilam Ušakovam un sabiedrībai, apliecinot to, ka tas tiešām nebija pārpratums, tik tiešām partijai ir prasīts “ziedojums” par iniciatīvas publicēšanu.

Viss būtu jauki, ja Mana Balss vienkārši atteiktu, argumentējot, ka no politiķiem iniciatīvas vairs netiek pieņemtas. Jā, mani pārliecināja, ka tas būtu saprātīgs ierobežojums, ka politiķiem, it īpaši tiem, kuru partijas pārstāvētas Saeimā, būtu liegts izmantot platformu sava tēla spodrināšanai utt.

Daudz kliedzošāks un biedējošāks ir fakts, ka Mana Balss komanda uzskata, ka tas ir pilnībā pieņemami piedāvāt politiķiem maksas pakalpojumus par “ziedojumiem”. Platforma, kas tika veidota ka daļa no pret-oligarhu kustības, sāk darboties politisko partiju stilā: vajadzīgo iniciatīvu bīdīšanu var veicināt ar ziedojumiem.

Tagad rodas jautājumi, cik tad caurskatāma ir visa Mana Balss platforma. Cik daudzas no publicētajām iniciatīvas ir šādi sponsorētas ar “ziedojumiem”? Ja šī būtu pirmā šādā veidā publicētā iniciatīva, vai pie tās parādītos piezīme, ka tās publicēšana ir apmaksāta – gluži kā tas ir ziņu portālos un preses izdevumos, kur reklāmraksti tiek atbilstoši atzīmēti?

Un tīri tāds neliels atgādinājums nodibinājumam “Sabiedrības Līdzdalības Fonds”, kam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kas īsteno Mana Balss projektu. Sabiedriskā labuma organizācijas likuma 9. panta 1. daļa:

Ziedojums šā likuma izpratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.

Par politiskām partijām bieži spriež arī pēc to lielajiem ziedotājiem. Kādus secinājumus varētu izdarīt par organizāciju, kā ziedotāju sarakstos būtu politiskās partijas?

04 Aug, 2015

Par dārgajām balsīm

Šodien Saskaņas vadītājs un kādas lielas pilsētas mērs Nils Ušakovs savā Twitter kontā sūdzējās, ka tautas iniciatīvu platformas Mana Balss uzturētāji prasot “ziedojumu” par Saskaņas iniciatīvas publicēšanu.

Daudzi metās aizstāvēt Mana Balss ar argumentiem, ka Saeimā pārstāvētai partijai nepieklājas publicēt “tautas” iniciatīvas, jo viņiem jau pašā Saeimā ir dota iespēja pa tiešo sniegt iniciatīvas cik uziet, ja vien savāc 5 deputātu parakstus. Bet naudas prasīšanas faktu šie aizstāvji vienkārši ignorē.

Te nu es gribētu uzsvērt, ka ir vieta diskusijām par divām tēmām. Par jau pieminēto jautājumu, vai Saeimā deputāti var sniegt iniciatīvas šajā tautas platformā. Un otra, šoreiz daudz nopietnāka, cik tas ir ētiski prasīt “ziedojumu” par iniciatīvas publicēšanu.

Ja vien stāsts par 1000 € ir patiess, tad, manuprāt, šis ir visai “jauks” piemērs korupcijai. Kaut kas no sērijas: mums ir [jauni] principi/vadlīnijas, ka no Saeimā pārstāvētiem spēkiem iniciatīvas nepieņemt, bet (ne)liels ziedojums var situāciju labot. Un jā, korupcija ir iespējama arī privātajā sektorā.

Lai ko arī es domātu par Saskaņu un Nilu Ušakovu, šobrīd Mana Balss reputācija ir visai apdraudēta. Saprotu, ka naudiņu projekta uzturēšanai vajag, bet šādi to pelnīt nav pieņemami. Ļoti cerams, ka drīz būs kāds skaidrojums arī no viņu puses, kas labi argumentēs, ka Saskaņas vadītājs ir ko pārpatis vai nosapņojis.

P.S. Jauns ieraksts ar atbildi uz komentāriem, ko saņēmu pēc šī raksta publicēšanas.

25 Jun, 2015

#100wikidays № 100

Jūlija Reda, Eiropas Parlamenta deputāte no Pirātu partijas, aktīvi darbojas pie autortiesību reformas.

12 Apr, 2015

Ceturtdienas tikšanās par Wikipedia

Iespaidojoties no Latvijas Vikipēdijas Maratona, nākamajā ceturtdienā rīkojam semināru par Vikipēdiju. Aicināti visi interesenti.

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet info@laka.lv vai vaicājiet pecisk vai RMazurs. Tikšanās norit 16. aprīlī, 18.00 LU Linux centrā, Raiņa bulvārī 19, 032. kabinetā.

16 Mar, 2015

Ceturtdienas tikšanās par Octave, R, u.c.

Nākamajā ceturtdienā rīkojam semināru, lai dalītos pieredzē par matemātikas rīkiem un atvērto pirmkodu. Aicināti savā pieredzē dalīties GNU Octave, R vai kādu citu statistikas vai skaitļošanas rīku lietotāji, kā arī pārējie interesenti.

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet info@laka.lv vai vaicājiet pecisk vai RMazurs. Tikšanās norit 19. martā, 18.30 LU Linux centrā, Raiņa bulvārī 19, 032. kabinetā.

04 Feb, 2015

Trešdienas tikšanās par CAD

Nākamajā trešdienā rīkojam semināru, lai dalītos pieredzē par CAD (Computer-Aided Design, datorizētā projektēšana) rīkiem un atvērto pirmkodu. Aicināti savā pieredzē dalīties FreeCAD, LibreCAD vai kādu citu CAD rīku lietotāji, kā arī pārējie interesenti.

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet info@laka.lv vai vaicājiet pecisk vai RMazurs. Tikšanās norit 11. februārī, 18.00 LU Linux centrā, Raiņa bulvārī 19, 032. kabinetā.

08 Jan, 2015

Koda iesūtījumu (commit) labais stils

Īsumā: pēc iespējas mēģini izvairīties no vairāku atsevišķu izmaiņu likšanas vienā iesūtījumā jeb komitā.

Kad kādas izmaiņas kodā ir jāveic vairākām komponentēm uzreiz, piemēram, “Atļaut pārvietot ziņojumus un mapes”, būtu vēlams šīs izmaiņas kodā sadalīt divos dažādos un neatkarīgos iesūtījumos — “Atļaut pārvietot ziņojumus” un “Atļaut pārvietot mapes”. Šim dalījumam ir divas priekšrocības:

 1. Ja izrādās, ka viena no šīm izmaiņām tomēr nav jāveic, izmaiņas var atsaukt ar vienu “revert” komandu.
 2. Ja nākotnē ir jāievieš vēl viena līdzīga izmaiņa, būs vienkāršāk analizēt iepriekšējo veikumu.

10 Nov, 2014

Mūzika bez robežām

Latvijā mobilo sakaru lauciņā ar tarifiem konkurēt īsti nevar – minūtes vairs neviens neskaita. Jākonkurē ar tehnoloģijām un papildus pakalpojumiem. Tehnoloģiju lauciņā šogad karstākā tēma ir LTE (ko Latvijā mēdz dēvēt par 4G) – vieni to šogad ieslēdza komercrežīmā, citi jau sāk ieviest jauninājumus.

Bet no papildpakalpojumiem aktuālākā noteikti ir mūzika. LMT saviem Internets telefonā lietotājiem piedāvā iespēju tik pie 3 vai 6 mēnešu Spotify Premium abonementa. Bet Bite izveidoja pat divus jaunus tarifa plānus – “Pērkons” un “Tandems” –, kam līdzi nāk gada abonements uz Deezer Premium+ (man personīgi pirmā dzirdēšana par šo Deezer).

Interesanti, ka jaunie tarifi nāk ar neierobežotu datu apjomu Deezer straumēšanas pakalpojuma izmantošanai. Protams, tas nav nekāds lielais jaunums, ka Bite noteiktām lietotēm neuzskaita patērēto datu apjomu, bet iepriekš tās bija lietotnes ar visai mazu datu patēriņu. Kā arī dažas sociālo tīklu lietotnes, kur tas “īstais” saturs nemaz nav pašu sociālo tīklu serveros, jo faktiski lietotāji dalās ar saitēm, piemēram, uz video YouTube, kas jau ir tarificējams prieks.

Bet ar mūziku ir nedaudz citādi. Tā nav tikai teksta informācija vai saites, kas faktiski “neko nesver”. Ar mūzikas straumēšanu ir visai vienkārši notērēt pāris GB mēnesī, neko īpašu nedarot, tikai klausoties mūziku.

Jāatzīst, ka visai drosmīgs piedāvājums. Lietotājam parastajam, kas neaizraujas ar video straumēšanu ārpus mājām, kā arī nezvana uz dīvainai tīkliem, ar šo tarifu pietiks “atliektiem galiem” – standartā nākošie 3 GB visai droši “citas vajadzībām”, bet mūzika un zvani jau cenā iekļauti.

10 Jul, 2014

Asmeņu maiņa #2

Pirmajā asmeņu maiņā mēneša laikā tie bija lupatās. 

Vakar veicu otro maiņu, nu jau pēc 2 mēnešiem. Rezultāts krietni iepriecinošāks:

Asmenis

Asmenis bija palicis neasāks, bet vēl visnotaļ gluds un lietojams. 

Apliku otrādi – ar aizmuguri uz priekšu un pļauj tālāk.

Pieņemu ka pirmā mēneša robiem pie vainas ir pirms tam veiktā augsnes vertikulācija. Kas vienkārši uzdzinusi augšā visādus akmentiņus. 

08 Jun, 2014

Robots zāles pļāvējs – perimetra uzstādīšana

Perimetra galvenā doma – atdalīt zāli, ko jāpļauj no visa pārējā ko nevajag pļaut. Perimetru nodrošina vads, kurā tiek raidīts 700 Khz radio signāls. Pļāvējs to uztver no apmēram 30 cm attāluma. Sajutis vadu tas griež riņķī un brauc atpakaļ. Vads tiek izmantots arī kā ceļa rādītājs par kuru braukt mājās un uz pļaušanas vietu. Apmēram šādi:

Perimetra uzstādīšana ir jādara lēnām, precīzi un apdomīgi. No vienas puses gribas lai viss maksimāli tiktu nopļauts. No otras puses pārāk šaurās vietās pļāvējs tikai stumdās no vienas puses uz otru un neko nepļauj. Dobju malas gribās lai ir smuki nopļautas, bet priekšējie riteņi ir maziņi un viegli iesprūst mīkstā zemē un bedrēs.

Es kā jau datoriķis, kas manuāļus nelasa, vispirms saliku perimetru, un tad dabūju visu pārlikt. Silti iesaku izlasīt instrukcijas par pieļaujamiem attālumiem. Tie tiešām ir pēc būtības.

Komplektā pļāvējam nāk 100 m vada un 100 mietiņi. Manai teritorijai vajag apmēram 500 m vada un tik pat mietiņus. SmartRobby tad vēl aksesuāri nebija pieejami un nācās improvizēt.

No paziņas elektriķa dabūju 1 mm vadu lielā daudzumā. Ar mietiņiem bija čābīgāk. Pavisam low tech risinājums bija lietot no būvniecības palikušās skrūves:

skruve

Tas strādā, bet ir neērti uzstādīt un vads neslīd. Lai kautko mainītu viss jārauj ārā. Tad atradu Depo šādu produktu:

Mietiņu aizstājējs

Mietiņu aizstājējs

Šitie jau strādāja daudzmaz OK. Skaitās kautkādi elektriķu dībeļi. Divreiz īsāki par orģinālajiem mietiņiem, turās zemē arī švakāk, bet strādā. Nezinu vai upgreidošos uz oficiālajiem, padārgi 100 Eur nolikt par mietiņiem.

Kopā viss uzstādāmais aprīkojums:

Tālāk pati dārza plānošana. Vislabāk ir sākt plānot uz papīra un tikai tad dabā.

Manā gadījumā teritorija ir šāda (bilde nedaudz izstiepta – batutam vajadzēja būt apaļam):

line0

Atdalām pārāk šaurās vietas, kur pļāvējs netiek iekšā:

line1

Atdala šķēršļus un sadala zonās.

line3

Uzlādes stacija iezīmēta ar zaļo punktu.

Rezultātā izveidoju 3 zonas (maksimums ko šis pļāvējs atbalsta).

 • Pirmā zona aiz mājas – 800 kvm teritorija, kur ikdienā uzturas.
 • Otrā zona – pa kreisi – 1300 kvm liela taisnstūrveida teritorija.
 • Trešā zona – 200 kvm priekšpuse un bērnu spēļu zona.

Otrā zona speciāli veidota maksimāli taisnām malām. Tādā veidā visefektīvāk notiek pļaušana.

Trešajā zonā automātiski pļāvējs nepļauj –  vispirms savācu bērnu mantas, kas tur mētājas un tad palaižu. Ar vienu reizi visu nopļauj.

Pļāvējs neredz vadus, kas salikti tuvāk par 3 cm. To izmanto lai izveidotu saliņu ap kokiem.

IMG_20140504_172430

Lai pļāvējs tiktu zem batuta, viena puse ir vaļā. Diemžēl batuta kājas pļāvējam riktīgi nepatīk. Kājām ir stieņi, kas iet gar pašu zemi un palien zem pļāvēja bampera. Rezultātā priekšējie ritenīši atduras pret kāju un pļāvējs tiek apstādināts. Softs secina ka riteņu motoriem ir pārslodze un izslēdz pļāvēju. Divas kājas iekombinēju perimetrā, otras divas aptinu ar tauvu:

batuta kājas

Labāk ir, bet tāpat pa reizei pamanījās uzsēsties uz stieņa. Beigās vienkārši ieraku zemē:

IMG_20140608_145715

Tagad pie pašas vada likšanas. Vispirms noteikti vajag pamata vilcienos izvilkt vadu un atspraust tikai stūros. Tādējādi viegli vadu pavilkt šurpu un turpu pēc vajadzības. Kad viss izlikts, piesprauž mietiņu ik pa 2 m vai biežāk.

Svarīgi jebkādas perimetra izmaiņas notestēt palaižot robotu pa vadu abos virzienos vai tas neatduras pret šķēršļiem. Atduršanās īstenībā ir mazākā vaina. Pļāvējs māk apbraukt un atkal atrast vadu. Sliktāk ir ar dobēm, tajās viņš vienkārši iesprūst. Vēļ jāņem vērā ka palaižot pļāvēju pa ārējo malu, saliņas paliek nenotestētas. Tās jātestē atsevišķi, jo braucot mājās pļāvējs var pirmo satikt saliņu un sākt braukt pa to.  Apriņķojis divas reizes pļāvējs secina ka nav riktīgi un brauc meklēt mājas citur.

Asus stūrus pļāvējs nemāk izbraukt, pagrieziena rādiuss pa lielu. Tāpēc visi stūri jāliek šādi:

Stūri

Stūri

Vada sagriešana un sastiprināšana ir neizbēgama lieta, ja vien negrib pēc katras izmaiņas pārlikt visu vadu. Sākumā man bija 6 gab 100m ruļļi. Šobrīd man ir kādi 10 vada gabali. Tagad pa vada perimetru ir stratēģiski atstātas pāris 5m cilpas rezerves vada, lai var veikt mazas izmaiņas. Komplektā nākošie vadu savienotāji ir vienreizējas lietošanas un vajag stangas un pirkstu veiklību lai to savienotu. Reāli vienkāršāk ir notīrīt 2 cm no katra vada, savīt kopā un notīt ar izolācijas lenti.

Baigi garais posts sanāca, pagaidām viss.

14 May, 2014

Kā aprēķina Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātus

Uz Eiroparlamenta vēlēšanām reģistrēti 9 saraksti, kandidējot uz 8 parlamenta vietām. Eiropas savienība nenosaka vēlēšanu kārtību, tas ir katras valsts pārziņā. Mūsējās būs kā saeimas vēlēšanās – izvēlas sarakstu un ieliek plusiņus un mīnusiņus.

Tiekot līdz balsu skaitīšanai sākās interesanti, no CVK lapas, 44. pants:

 • izmet tos sarakstus, kas zem 5% no derīgo aplokšņu kopskaita,
 • nosaka par katru sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu,
 • katra saraksta zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu,
 • visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā,
 • deputātu vietas secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi. Ja dalījums, kura kārtas numurs ir vienāds ar ievēlējamo deputātu skaitu, ir vienāds ar vienu vai vairākiem nākamajiem dalījumiem, deputāta vietu saņem kandidātu saraksts, kurš reģistrēts pirmais.

Baigā maģija. Kas par dalīšanām?

Es šo tekstu sapratu šādi:

 • 1 kandidāts: dalījums = balsis / 1
 • 2 kandidāti: dalījums = balsis / 1 / 3 = balsis / 3
 • 3 kandidāti: dalījums = balsis / 1 / 3 / 5 = balsis / 15
 • 4 kandidāti: dalījums = balsis / 1 / 3 / 5 / 7  = balsis / 105
 • 16 kandidāti:  dalījums  = balsis / 191898783962511000

Izskatās diezgan traki! Šāds pats pants ir Saeimas vēlēšanu likumā. Tikai tur šis process tiek veikts katrā vēlēšanu apgabalā.

Varbūt tomēr šādi:

 • 1 kandidāts: dalījums = balsis / 1
 • 2 kandidāti: dalījums = balsis / 3
 • 3 kandidāti: dalījums = balsis / 5
 • 4 kandidāti: dalījums = balsis / 7
 • 16 kandidāti:  dalījums  = balsis / 31

Izskatās mazliet sakarīgāk.

Sanāk ka ir izdevīgi pieteikt sarakstu ar nelielu kandidātu skaitu. Interesanti ka mūsu partijas to neņem vērā:

Partija Kandidāti Dalītājs
Saskaņa 16 31
Alternative 8 15
LSDSP 9 17
Prezidentāla rep. 7 13
Atdzimšanas partija 9 17
KDS 6 11
Suverenitāte 15 29
Reģionu apvienība 16 31
ZZS 16 31
Sociālistiskā partija 6 11
Vienotība 16 31
Krievu savienība 14 27
Latvijas attīstībai 16 31
Tēvzemieši 16 31

Eiropas parlamenta gadījumā, kur kopējais vietu skaits ir 8, sarakstu vajadzētu tēmēt uz minimālo kandidātu skaitu, lai tiktu pāri 5%. Tādējādi palielinot vietu skaitu. Lielās partijas varētu pieteikt sarakstu ar 2 līdz 4 kandidātiem, kas padarītu katru balsi kādas 4 reizes vērtīgāku. Skatoties sarakstā var redzēt tieši pretējo – partijas piesaka pēc iespējas daudz kandidātu.

Jebkurā gadījumā likums ir reāli neskaidrs. Varbūt kāds ar zināšanām var komentēt?

 

Update:

Aprunājoties ar kolēģiem radās ticamāks variants. No katra saraksta tiek uzģenerētas kandidātu pozīcijas ar šādu balsu skaitu:

 • p1: balsis / 1
 • p2: balsis / 3
 • p3: balsis / 5
 • p4: balsis / 7

Visas pozīcijas tiek saliktas kopējā sarakstā un šis saraksts sakārtots. Tad paņem top N pozīcijas un balstoties uz tām sadala vietas pa partijām. Tad kandidātu skaits neietekmē izredzes.

 

09 Apr, 2014

„SQUALIO” izstrādājis rokasgrāmatu „Programmatūras testēšanas rokasgrāmatu vadītājiem”

„SQUALIO” ir izstrādājis „Programmatūras testēšanas rokasgrāmatu vadītājiem”, kas ir pirmais šāda veida izdevums latviešu valodā. Rokasgrāmata veidota kā informatīvs materiāls uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem ar vispārīgu pamatinformāciju par programmatūras testēšanu un tās nepieciešamību. Lasītājam nav nepieciešamas priekšzināšanas IT nozarē, jo rokasgrāmatā vairāk tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar procesu vadību un organizāciju, mazāk […]

26 Mar, 2014

E-prasmju nedēļas ietvaros norisinājās seminārs uzņēmējiem

No 24. Līdz 28. martam visā Eiropā un arī Latvijā notiek e-prasmju nedēļa, kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts apmeklēt kādu no 700 pasākumiem par informācijas tehnoloģiju lietojamību visā Latvijā. Lai atbalstītu un iedrošinātu jaunos uzņēmējus informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA „Ozols Grupa” un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) 25. martā organizēja bezmaksas semināru jaunajiem uzņēmējiem […]

Šodien Starptautiskā dokumentu brīvības diena

Informācija medijiem 2014.gada 26.martā Šodien, 26.martā, notiek ikgadējā Starptautiskā dokumentu brīvības diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību un veidot izpratni par atvērtiem standartiem un dokumentu formātiem. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) skaidro, ka dokumenti un faili pieder to autoriem, kuriem ir jābūt tiesībām tos izmantot pēc saviem ieskatiem. Mūsdienās liela daļa no mūsu dzīves […]

20 Mar, 2014

Mobilā Firefox tulkojumu testēšana

Sveicieni pavasarī!

Daba mostas un mostas arī Firefox. Šoreiz mobilajās ierīces un ar latviešu tulkojumiem. Pirmie labojumi jau ir veikti, bet kādu kļūdu iespējams esam palaiduši garām. Tāpēc lūdzu Tev uzinstalēt savā Android ierīcē jaunāko Firefox Aurora jeb Alpha versiju un apskatīties kā izskatās latviešu valodas tulkojumi. Ja mani kādu nepilnību vai iespējamu uzlabojumu ieraksti par to komentāros vai atsūti uz e-pastu raivis@wtf.lv

Jaunāko Firefox Aurora versiju var dabūt teAtjaunots: 22 Jul, 2021 10:00 UTC

Ubuntu.lv planēta

Ubuntu.lv planēta ir Ubuntu Latvijas kopienas dalībnieku un citu aktīvistu rakstu par Ubuntu apkopojums.

Ubuntu.lv planētas RSS 2.0 barotne:

Barotnes


DraugiPievienojies

Ja vēlies pievienot savu žurnālu Ubuntu.lv planētai, tad sūti e-pastu uz adresi kaspars_._krampis_@_linux.edu.lv